• Doskonalimy procesy HR | MakinaHR
Znalezienie nowej pracy może okazać się dużym wyzwaniem i powodować stres u odchodzących pracowników.
Zwłaszcza jeżeli posiadają doświadczenie zawodowe w jednym miejscu pracy lub wracają na rynek po dłuższej przerwie.
Możesz ułatwić im ten proces korzystając z pomocy doświadczonej firmy, która odpowiednio ich przygotuje.

GŁÓWNE WYZWANIA MOICH KLIENTÓW

BLOKI TEMATYCZNE

Przygotowanie

 • omówienie bieżącej sytuacji
 • analiza dokumentów aplikacyjnych i profili społecznościowych
 • ustalenie wspólnych oczekiwań i wyznaczanie celu
 • analiza mocnych i słabszych stron
 • dyskusja o aktualnych oczekiwaniach na rynku pracy
 • wybór kluczowych kompetencji i sukcesów

Poszukiwanie

 • nauka tworzenia skutecznych dokumentów aplikacyjnych
 • ustalenie profilu poszukiwanego pracodawcy
 • wspólne przeglądanie i wybór ofert
 • stworzenie scenariuszy bezpośredniego dotarcia do pracodawcy
 • rekomendacje do sesji zdjęciowej

Etapy rekrutacji

 • symulacje rozmowy rekrutacyjnej
 • przygotowanie do rozmów na różnym poziomie
 • odpowiedź na nurtujące pytania
 • przygotowanie do zaprezentowania się przed pracodawcą
 • nauka negocjacji warunków zatrudnienia na zasadzie win-win

Rozpoczęcie pracy

 • wsparcie podczas rozstania z obecnym pracodawcą
 • prawidłowe nawiązanie współpracy z nowym pracodawcą
 • przygotowanie do przejścia okresu próbnego
 • wsparcie w przygotowaniu podsumowania okresu próbnego
 • nauka negocjacji warunków umowy na stałe

 METODY

W zależności od złożoności sytuacji, w której jesteś indywidualnie dobieram scenariusz

kilku lub kilkunastu spotkań. Możliwa też jest pojedyncza konsultacja.

Ważna jest regularność i Twoje zaangażowanie we wspólną pracę – dzięki temu efekty przyjdą jeszcze szybciej.

Spotkania lub rozmowy on-line trwają 50 minut i rekomenduję by odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Miejsce spotkań Pruszków lub za pośrednictwem aplikacji Teams.

Dyskusja

Bank pytań

Studium przypadku

Scenki

Prace domowe

Trening umiejętności

EFEKTY

 • Skrócisz czas poszukiwania pracy.

  Zaoszczędzisz czas poszukiwania pracy i  skrócisz drogę dotarcia do osób decyzyjnych dzięki sprawdzonym scenariuszom działania.

 • Zwiększysz liczbę i jakość otrzymanych ofert pracy.

  Będziesz potrafił/a umiejętnie zaprezentować swoje dokonania i sukcesy na rozmowach kwalifikacyjnych.

 • Nauczysz się przygotowywać skuteczne dokumenty aplikacyjne.

  Dzięki czemu stworzysz atrakcyjne CV i list motywacyjny, które wesprą Twoją kandydaturę na wybrane stanowiska.

 • Wynegocjujesz najlepsze warunki zatrudnienia

  Przygotujesz się do finalnej rozmowy dotyczącej warunków zatrudnienia. Wynegocjujesz najlepsze warunki finansowe i poza finansowe zgodnie z zasadą win-win.

 • Poznasz zasady skutecznej autoprezentacji

  Począwszy od przygotowania do sesji zdjęciowej do CV poprzez, dobór stroju na rozmowę kwalifikacyjną czy zadanie konkursowe np. prezentację.

INFORMACJA DODATKOWA

Z relacji moich klientów wynika, że na rynku oferowana jest różna jakość i zakres działań, które wchodzą w skład doradztwa zawodowego, kariery lub rozwoju w miejscu pracy. Poniżej pozwolę sobie na podsumowanie najistotniejszych kwestii, które odróżniają mój styl pracy.

Doświadczenie zdobyte we współpracy z osobami, którym doradzałam pokazało mi, że najważniejszymi korzyściami jakie mogę im zaoferować to rozwój ich świadomości i kompetencji na każdym etapie poszukiwania pracy.

Dlatego moim zadaniem jest wsparcie, bycie partnerem, mentorem podczas Twojego rozwoju.

Oznacza to, że CV i list motywacyjny zostaną stworzone przez Ciebie w odniesieniu do informacji ze wspólnych zajęć.

Pomimo, że głównie działam z klientami biznesowymi to każdą osobę, która do mnie na przygotowanie do znalezienia nowej pracy traktuję indywidualnie. 

Każda sytuacja jest wyjątkowa, zatem nasze spotkania dążą do przygotowania Ciebie na odpowiedź na różne sytuacje i pytania, które mogą pojawić się na rozmowie kwalifikacyjnej bez przekazania sztywnych schematów odpowiedzi.

Pomimo szeregu przebytych przeze mnie szkoleń z rekrutacji, sprzedaży, prezentacji siebie i negocjacji zależy mi na tym aby obraz Twojej osoby w oczach przyszłego pracodawcy był spójny i wolny od manipulacji informacjami. Pomogę otwarcie i bez stresu mówić o kwestiach, które możesz uważać za niewygodne.

Do Ciebie należy wybór nowego pracodawcy i drogi, którą podąży Twoja kariera. Odpowiedź na pytanie: “Czy nadaję się do tej pracy?” pozostawiam Tobie.

Pomogę dokonać wyboru, naprowadzając na szanse i zagrożenia w każdym z rozwiązań lub przygotujemy scenariusze działań, które doprowadzą Cię do danego stanowiska.

Jeżeli decyzja, którą podejmujesz ma być świadoma oznacza to, że po Twojej stronie będzie poszukiwanie dostosowanych dla Ciebie ofert pracy i korespondencja z pracodawcami. Moim zadaniem będzie wsparcie w rozważaniu przez Ciebie różnych opcji.

OSTATNIO NA BLOGU

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się: