Jak napisać skuteczne CV? 11 kluczowych zasad

“Wysyłam CV i nie dostaję zaproszeń na rozmowy rekrutacyjne.” To jedno z najczęstszych stwierdzeń moich klientów. Niezależnie czy masz doświadczenie zawodowe, czy dopiero zaczynasz swoją karierę, zapoznaj się z 10 kluczowymi zasadami tworzenia CV.

Naprawdę warto się ich trzymać!

  1. Przejrzysty układ

Rekruterzy poświęcają od kilku sekund do kilku minut na zapoznanie się z Twoim doświadczeniem wykazanym w CV. Zadbaj, by było przyjazne dla czytelnika. Co to oznacza?

  • stosuj tę samą czcionkę w całym dokumencie i unikaj mało czytelnej kursywy. Znasz różne czcionki i funkcje programu WORD? Super, tylko poczekaj z zaprezentowaniem tej wiedzy, aż ktoś o nią dopyta. Wiem, że korci, ale pamiętaj, żeby nie zmęczyć wzroku odbiorcy :);
  • skorzystaj z jednego, a maksymalnie dwóch kolorów czcionki przyjętych dla pism urzędowych. Może być to czerń lub bardzo ciemny szary. Dobre CV wyróżnia minimalizm, a nie przerost formy spowodowany użyciem kilku jaskrawych kolorów;
  • jednolite, białe tło skupi uwagę na treści. Łatwiej będzie zwrócić uwagę na Twoje doświadczenie i osiągnięcia;
  • pogrubioną czcionkę stosuj, by wyróżnić najważniejsze informacje. Należą do nich m.in.: nazwy pracodawców, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2.  Aktualne dane

Zadbaj, by w CV znalazły się aktualne dane. Jeżeli nie chcesz podawać nazwy obecnego pracodawcy, to opisz branżę, w której pracujesz. Nazwę pracodawcy podasz na spotkaniu. Dopilnuj, by informacje zamieszczone w CV były zgodne z tym, co umieszczasz na profesjonalnych portalach społecznościowych.

Sprawdź jeszcze raz czy na pewno wszystkie daty nawiązania i rozwiązania stosunku pracy zgadzają się. Czy zadbałeś/aś o wpisanie ukończonych kursów i szkoleń oraz zakresu obowiązków, które doszły w ostatnim czasie?

Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której podczas rozmowy rekrutacyjnej zmieniasz lub uzupełniasz wpisane informacje. Jest to niezręczna sytuacja, nie tylko dla Ciebie, ale i osoby prowadzącej.

“Nie, to już nie jest aktualne.”

“No tak to wpisałem, ale rzeczywistość wyglądała inaczej.”

“Zapomniałam wpisać, że tam się zmieniło.”

3. Dane kontaktowe w CV

W sekcji dotyczącej danych kontaktowych ponownie zadbaj tylko i wyłącznie o najważniejsze informacje. Umieść tu:

imię i nazwisko

numer telefonu

adres e-mail

Tylko tyle? Tak!

A czego nie umieszczać? 

Informacji, których pracodawca nie może od nas żądać

Informacji, które nie są istotne

Zaliczymy tu: stan cywilny, liczbę i płeć dzieci, rok i miejsce urodzenia.

Pracodawca nie może kierować się wiekiem kandydata przy wyborze pracownika. Nie podawaj numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego. Pamiętaj, by chronić te dane przed niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby do tego nieuprawnione.

PAMIĘTAJ!

Podaj aktualny numer telefonu i adres e-mail, dzięki któremu rekruter będzie w stanie skontaktować się z Tobą!

4. Zdjęcie

Pozostawiam Tobie decyzję o umieszczeniu zdjęcia w CV. Na pewno pracodawcy nie mogą go wymagać w Twoich dokumentach aplikacyjnych. Dlaczego warto je umieścić? Ponieważ rekruter przeglądając kilkadziesiąt do kilkuset aplikacji, będzie miał większą łatwość w zapamiętaniu Twojej kandydatury.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat najlepszych praktyk, jak powinno wyglądać zdjęcie w CV, to zapraszam do artykułu: Zdjęcie w CV i na profesjonalnym profilu na Linkedin

Pewnie zainteresuje Cię też, jakich błędów wystrzegać się przy sesji zdjęciowej: Zdjęcie w CV – 10 najczęstszych błędów

5. Kolejność informacji

Przedstaw informacje o doświadczeniu zawodowym. Zacznij od obecnego lub ostatniego miejsca pracy. Czasami w tym miejscu znajduje się wykształcenie. Nie jest to błędem. Aktualnie, bardziej popularne jest umieszczenie doświadczenia zawodowego od razu po informacjach kontaktowych.

Pamiętaj o wpisaniu:

poprawnych nazw pracodawców,

dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia,

nazw stanowisk, które wynikają z umów o pracę.

6. Opis zakresu obowiązków

Dodaj zakres realnie wykonywanych obowiązków i odpowiedzialności. Użyj bardziej biznesowego słownictwa niż tego, które wynika z treści zakresu obowiązków dołączonego do umowy o pracę. Dlaczego? Ponieważ zakres obowiązków często tworzony jest odtwórczo, a użyte słownictwo jest zbyt pompatyczne lub “szorstkie”. Mówiąc dosadniej, użycie określeń z umowy o pracę lub zakresu obowiązków powoduje, że dokument jest bardzo ogólny. Trudno jest wtedy zrozumieć, za co faktycznie odpowiadałeś/aś.

ŹLE: “Praca na rzecz i pod kierownictwem przełożonych, wykonywanie poleceń Zarządu, dbanie o dobro firmy.”

√   DOBRZE: “Zarządzanie oddziałem i rozwój sieci sprzedaży w segmencie premium, organizowanie pracy zespołu przedstawicieli handlowych.”

7. Daty

Wpisując daty, pamiętaj, by stosować tę samą pisownię w całym dokumencie. Do wyboru jest kilka sposobów.  Użyj jednej z poniżej wymienionych form. Pamiętaj, by stosować format daty przyjęty w Polsce.

dzień – miesiąc – rok (dd-mm-rrrr)

ZAPIS PRZY UŻYCIU CYFR ARABSKICH

W przypadku dni, które złożone są z jednej cyfry, opuszczamy zero na początku. W przypadku miesięcy zawsze stawiamy zero przed jednocyfrowym oznaczeniem miesiąca.

√   DOBRZE: 3.07.2019

ŹLE:             3.7.2019

ZAPIS PRZY UŻYCIU CYFR RZYMSKICH

Jeżeli korzystamy z zapisu miesiąca cyframi rzymskimi, pamiętajmy o oddzieleniu spacjami, a nie kropkami.

√   DOBRZE: 3 VII 2019

ŹLE:            3.VII.2019

ZAPIS PRZY UŻYCIU SŁOWNO-CYFROWY

Najczęściej stosuje się połączenie cyfr arabskich opisujących dzień i rok, ze słownym opisem miesiąca. Pamiętaj, by miesiąc odmieniać w dopełniaczu (dzień którego miesiąca?) stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada, grudnia.

√   DOBRZE: 3 lipca 2019

⊗ ŹLE:            3 lipiec 2019

A co, jeżeli jeszcze pracujesz?

Proponuję taką formę zapisu:

√   DOBRZE: 3 lipca 2019 – obecnie

ŹLE:            3 lipca –  teraz

8. Wykształcenie

Tak jak w opisie zakresu obowiązków ważna jest kolejność, tak kolejność powinna być zachowana w przypadku wykształcenia. Zacznij od ostatnio skończonej szkoły. Podaj daty rozpoczęcia i zakończenia studiów. Uzupełnij nazwę wyższej uczelni, wydział, kierunek oraz otrzymany tytuł np. licencjat lub magister. Umieść tytuł pracy magisterskiej lub licencjackiej, jeżeli jej temat jest zbieżny z rodzajem pracy, o którą się starasz. Jeżeli ukończyłeś/aś studia wyższe, to nie podawaj informacji na temat ukończonego liceum, gimnazjum lub szkoły podstawowej.

9. Szkolenia i kursy

Warto wymienić wszystkie zdobyte uprawnienia, skończone kursy i szkolenia. Pogrupuj tematycznie szkolenia, jeżeli jest ich bardzo dużo. Nie wymieniaj ich od myślnika czy punktora, tylko po przecinku – zajmą mniej miejsca. Jako pierwsze umieść te, które w oczach pracodawcy mogą być najbardziej przydatne podczas wykonywania obowiązków. Dzięki temu podwyższysz swoje szanse na zatrudnienie.

10. Hobby / Zainteresowania

Jest to rubryka, która przysparza wiele zmartwień osobom, które stoją przed wyzwaniem, jakim jest napisanie skutecznego CV. Zazwyczaj pada pytanie “Co ja mam tutaj wpisać?”. Najlepiej prawdę i staraj się pokazać, że znasz się na tym, czym się pasjonujesz 🙂

Co mam na myśli? Zamiast ogólnikowych stwierdzeń “muzyka rockowa” lub “jazda na rowerze” wciągnij rekrutera w świat Twoich zainteresowań. Jeżeli jesteś fanem konkretnej grupy rockowej, to wpisz nazwy zespołów, których muzyki słuchasz. Co roku jeździsz na festiwal rockowy? Napisz o tym! Wiele osób używa roweru jako środka komunikacji i nie jest to ich hobby. Jeżeli jazda rowerem Cię pasjonuje, napisz więcej na ten temat. Pomocne będą określenia takie jak: “kolarstwo górskie” lub “co weekend na rowerze przemierzam ok. 200 kilometrów głównie po bezdrożach i lasach”. Brzmi ciekawiej? Pewnie!

Posiadasz patenty lub specjalne uprawnienia? Jesteś ratownikiem wodnym lub po pracy pracujesz jako instruktor jogi? Zdradź rąbka tajemnicy i wspomnij o kursach, które planujesz zrobić w przyszłości, a są związane z Twoim hobby.

11. Klauzula informacyjna

Pamiętaj o umieszczeniu aktualnej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych i zgodnej z RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Jeszcze w wielu CV widnieje “stara” i najbardziej popularna klauzula:

ŹLE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

√   DOBRZE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez …….(nazwa i adres firmy)……w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę  ……(nazwa i adres firmy)…… na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę ……(nazwa i adres firmy)……na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail oraz numeru telefonu poprzez kontaktowanie się ze mną telefonicznie i/lub mailowo  w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi bądź ofertami pracy.

Wyrażam zgodę ……(nazwa i adres firmy)……na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania – tworzenia profili kandydatów. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie wyszukiwanie potencjalnych kandydatów na stanowiska oferowane przez pracodawców przez automatyczny system.

 

Pamiętaj, aby umieścić ją mniejszym drukiem na ostatniej stronie CV. Dołączenie jej oddzielnie w mailu lub innym dokumencie, może powodować więcej pracy po stronie rekrutera.

Niektórzy pracodawcy stosują formularz aplikacyjny, w którym umieszczają zgody na przetwarzanie danych osobowych. Upewnij się, że wszystkie właściwe zaznaczyłeś/aś. Jeżeli nie wyrazisz zgody na kontakt z Tobą w formie mailowej lub telefonicznej, rekruter nie będzie miał możliwość skontaktować się z Tobą w ten sposób.

Umów się na konsultację!

 

 

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments