fbpx

Wspieramy firmy w znalezieniu najlepszych pracowników.

Jesteśmy bliskim partnerem, który wdraża praktyczne i skuteczne rozwiązania.

ZAUFALI NAM

NAJCZĘSTSZE WYZWANIA NASZYCH KLIENTÓW

ROTACJA PRACOWNIKÓW

BRAK KANDYDATÓW

UZUPEŁNIENIE WAKATÓW

Diagnoza przyczyn i rekomendacje zmian

Kandydaci przestają pojawiać się na rozmowach, a wybrane osoby po podpisaniu listu intencyjnego nie podejmują pracy. Wdrożenie wciąż rotujących pracowników generuje dodatkowe koszty i obciąża przygotowujących do wykonywania obowiązków menedżerów i współpracowników.

Dokonamy analizy procesów na linii firma – kandydaci – pracownicy.

Zidentyfikujemy przyczyny dzięki indywidualnym wywiadom z wybranymi pracownikami, mapowaniu ścieżek kandydatów oraz analizie wskaźników i dokumentacji.

Opracujemy propozycję rozwiązań dedykowanych Twojej firmie.

Wdrożenie rekomendacji

Wdrożenie zmian jest często jednym z najtrudniejszych procesów w firmie wymagającym poświęcenia dodatkowego czasu i zasobów ze strony kierowników.

Nadaję priorytety zadaniom, korzystam ze sprawdzonych metod zarządzania projektami. Wyznaczam cele i wskaźniki, które zdefiniują ich realizację; testuję różne pomysły by świadomie zarządzać projektem i procesami. Dzielę się wiedzą ekspercką, ustalam komunikację i koordynuję pracę.

Uwolnię czas menedżerów poprzez przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie polegające na optymalizacji poszczególnych procesów lub zarządzaniu projektami, zadbam by budżet i harmonogram były zrealizowane zgodnie z planem.

Zarządzanie projektami

Wyzwania takie jak powstanie siedziby firmy, otwarcie zakładu produkcyjnego lub nowego oddziału, sezonowe lub skokowe zwiększenie zamówień klientów często potęguje stres, który uniemożliwia sprawną realizację wyznaczonych celów.

Ważne wydarzenia w życiu firmy wymaga projektowego podejścia i sprawdzonych rozwiązań.

Pomożemy zakomunikować obecności pracodawcy na rynku, przyciągniemy kandydatów, skrócimy proces rekrutacji. Będziemy mierzyć efektywność podjętych działań i na bieżąco przekazywać rezultaty prac.

Zarządzani procesami

Rosnące wskaźniki w obszarach rotacji, absencji, nadgodzin, malejąca efektywności pracowników oraz satysfakcja z wykonywanej pracy. Zmniejszenie zadowolenia klientów, spadające wyniki finansowe i jakościowe wymagają całościowego podejścia.

Zweryfikujemy aktualne procesy, wyszukamy luki i wąskie gardła w komunikacji. Zaproponujemy wskaźniki i zakresy działań. Wdrożymy menedżerów i pracowników w nowe standardy.

Szkolenia

Dla firm, które chcą efektywniej realizować zadania i budować długofalowe relacje z kandydatami.

Oferowane przez nas szkolenia dotyczą m.in. obszarów:

  • rekrutacji
  • Candidate Experience, mapowania ścieżki kandydata
  • rekrutacji masowych i sezonowych
  • wdrożenia pracowników do organizacji

Konsultacje

Podczas cyklu życia organizacje mierzą się z wyzwaniami takimi jak brak realizacji wyznaczonych wskaźników HR takich jak czas uzupełnienia wakatu, rotacja pracowników, rezygnacja z pracy potwierdzonych do zatrudnienia kandydatów.

Dzięki spojrzeniu z dystansu na sytuację, w której znajduje się firma przedstawimy opcje do wyboru oraz wiążące się z nimi szanse jak również zagrożenia. Podpowiemy, które z propozycji są najbardziej optymalne dla organizacji.

WYBRANE REZULTATY PRAC

29-89 dni

Skrócenie procesu rekrutacji trwającego od 30 do 90 dni do 1 dnia z zachowaniem 6 etapów.

ok. 120 rekomendacji

Przedstawienie obszernego raportu rekomendacji zmian w obszarze satysfakcji kandydatów dla jednej z największych na Świecie firm rekrutacyjnych.

2%

Obniżenie do 2% absencji chorobowej w okresie grudzień – marzec na grupie ok. 250 pracowników zewnętrznych w branży produkcyjnej.

23%

Zmniejszenie kosztów przygotowania pracowników sezonowych o około 23%.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut
Zarządzanie projektem rekrutacji masowej
Doprowadzenie oddziałów do rentowności
Wdrożenie usługi On-Site i semi Master Vendoring
Rekomendacje zmian w projekcie poprawy satysfakcji kandydatów.

Zamów newsletter i odbierz darmowy e-book!

Chcesz otrzymać e-booka jak tworzyć persony w rekrutacji? Jako bonus, wraz z e-bookiem otrzymasz gotowy formularz tworzenia persony do wykorzystania w swojej firmie! Dołącz do grona subskrybentów naszego newslettera – dostaniesz go za darmo! W newsletterze będziesz otrzymywać m.in. informacje o nowych tekstach na blogu i e-bookach.

Persona w rekrutacji e-book | MAKINA Katarzyna Piekut